Pages

MISI DAN VISI KURIKULUM

PENGURUSAN KURIKULUM 2016


PN NORIZAN BT HAMZAH
GPK PENTADBIRAN
SMK CENDERAWASIH


VISI
Mempertingkatkan prestasi dalam semua matapelajaran dan menyediakan pelajar untuk mencapai keputusan baik di dalam peperiksaan
MISI
1. Pengajatan dan pembelajaran dilaksanakan secara terancang dan tersusun.
2. Mengamalkan pengajaran dan pembelajaran bestari berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).
3. Mewujudkan prosedur penyeliaan bersifat perkembangan (development supervision) terhadap guru dan murid yang berfokus kepada penyeliaan kurikulum operasi.
4. Memastikan semua murid Tingkatan 1 menguasai 3M melalui program intervensi.
5. Meningkatkan fungsi Pusat Sumber sebagai pusat rujukan untuk semua warga sekolah.