Pages

VISI DAN MISI KOKURIKULUM


PENGURUSAN KOKURIKULUM 2016


EN ROSLI BIN SAHAK
GPK KOKURIKULUM
SMK CENDERAWASIH


MISI KOKURIKULUM
Pelajar-pelajar SMK Cenderawasih menjadi pelajar yang proaktif, bermotivasi tinggi, gigih berusaha mencapai kejayaan dalam bidang kokurikulum di samping memiliki jati diri, komitmen tinggi dan daya saing dalam menghadapi cabaran dalam era globalisasi.


VISI KOKURIKULUM
SMK Cenderawasih menjadi sekolah yang dapat meningkatkan penglibatan, pencapaian serta prestasi tinggi pelajara yang cemerlang dalam aktiviti kokurikulum hingga ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa menjelang 2014.


MATLAMAT KOKURIKULUM
Melahirkan insan yang :
  1. Cerdas dan cergas dari segi mental dan fizikal
  2. Berusaha gigih untuk mencapai kejayaan cemerlang dalam sukan dan aktiviti kokurikulum
  3. Memupuk semangat kerjasama dalam pasukan  (teamwork)
  4. Mencungkil potensi diri dan kebolehan pelajar dalam sukan dan permainan
  5. Melahirkan potensi pelajar dalam kepimpinan kelab dan persatuan
  6. Pelajar dilatih lebih bertanggungjawab, komited dan menepati masa
  7. Mempraktikkan nilai-nilai murni dan berperibadi mulia dalam kalangan pelajar.